Është shumë e rëndësishme që Servisimi juaj ti bëhet tek servisi i jonë. Pse? Ne ofrojmë të gjitha shërbimet për automjetin tuaj, mirëmbajtje dhe konsulencë nga stafi i kualifikuar me esperiencë pune disa vjeqare. Veglat e punës ne servisin tonë janë të teknologjisës së fundit.

Koha juaj është e vlefshme, jeni të zënë me punë apo oblgime tjera.. kurse vetura juaj ka nevojë për servis. Nisur nga ky fakt ju keni mundësi ta bëni terminin online apo permes telefonit dhe koha juaj do të kursehet. Kontakto: +377 45 222 000

Për klientë tanë kemi në shërbim automjetin që mundëson bartjen e veturave. Kontakto: +377 (5) 45 222 000