Ne mënyrë qe jeta juaj te lehtësohet sa me shume Renault kosova ju ofron edhe kontrollimin teknik te automjeteve tuaja. Ne ju mundësojmë kontrollimin teknik te automjeteve te vogla dhe automjeteve te mëdha deri ne 3.5 ton.